POETRY and PREJUDICE

to all of you who recognize themselves in my work:
i'm not a hack. i don't write to please you. there's this one rule here:
if you have had even the slightest influence on my life,
i. will. write. about. you.
deal with it.
happy reading!

понеделник, 1 юли 2013 г.

Изстрел

Отново на старта с горящо желание
да продължа следите в пламналия пясък.
Ръцете треперят, но сега нетърпение
вършее из вените с агонизиращ крясък.
С поглед вторачен в бъдна неочакваност -
какво ли ще прегази Колелото в небесата?... -
моите думи са пристан в необятност,
моите криле срещу ръба на скалата.
Крале и кралици, неоткрити земи,
битки и свят със безброй имена,
изпод перото, окъпани в северни светлини,
те никнат - вълшебни мастилени зърна.
Никой не знае колко кървища
са нужни за едничката глътка живот,
но нека платим на тези пълчища
от хищници, жадни за мрак и за зло.
Нека последният дъх в дробовете
отлитне далеч и пресуши морето -
дотук бяхме с бездейното бдение.
Днес ще си върнем всичко отнето.

Няма коментари:

Публикуване на коментар