POETRY and PREJUDICE

to all of you who recognize themselves in my work:
i'm not a hack. i don't write to please you. there's this one rule here:
if you have had even the slightest influence on my life,
i. will. write. about. you.
deal with it.
happy reading!

четвъртък, 13 септември 2012 г.

"Relate"

Аз се откривам в твоите думи,
в твоите рими, в твоите строфи,
в твоята музика, твойте картини,
приказки или трагични катастрофи,
непознатата, нечуваната, невидяна,
аз виждам себе си от твоите ръце
изваяна, написана, обляна
в светлината на уникалното у теб.
И макар че ти пишеш не за другите,
ти само знаеш какво е всъщност То,
аз виждам увековечен във думите
живота ми до корен и ядро.
И веднага мислите ми бягат
към онези, за които бих написала
същото, което ти си казал,
протагонистите на други стихове.

Но знам, че ти така би искал.
Това е точното, което пожелал си -
да откриеш сходна, сродна мисъл,
знаейки, че стигнал си целта си.

Няма коментари:

Публикуване на коментар