POETRY and PREJUDICE

to all of you who recognize themselves in my work:
i'm not a hack. i don't write to please you. there's this one rule here:
if you have had even the slightest influence on my life,
i. will. write. about. you.
deal with it.
happy reading!

петък, 7 септември 2012 г.

...

Под леглото ми има връзка с писма
и стара тетрадка с разни поеми,
които никой никога не разбра,
че са само за него от мене.
Този Никой променя имената си,
променя косите си, външния си вид,
понякога идва с купища приятели,
друг път - самотен, слаб и тих.
Но Никой винаги стои на сантиметри -
далечен, но близък; чужд, ала свиден.
Достатъчно, за да родя десетки куплети
и да се моля никога да не ги открие.
И по безкрайния път от пет милиметра
между нас, по който мислите ми се виеха,
аз пораснах, промених се и се отметнах -
сега е в прегръдките ми... но я няма магията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар